Priser – ved boliger på omkring 200 m2 i ét plan
(vejledende priser – der tilbydes altid en individuel pris alt efter opgavens omfang)

Ombygning

Ombygning består ofte af et omfattende indgreb i boligens eksisterende struktur. Det kræver derfor en lang arbejdsproces at finde den helt rigtige løsning, da store dele af huset vil blive berørt og derfor skal bearbejdes. Derfor afsætter Idé Arkitekten 35 timer til en ombygning, svarende til 32.375 dkr. (inkl. moms).

Tilbygning (+ombygning)

Tilbygning til den eksisterende bolig kræver ofte en bearbejdning af resten af huset for at skabe den optimale sammenhæng. Udover at tegne den helt rigtige tilbygning, som fremstår harmonisk med det eksisterende hus, udarbejdes også en helhedsløsning for hele boligen. Derfor afsætter Idé Arkitekten 45 timer til en tilbygning + ombygning, svarende til 41.625 dkr. (inkl. moms).

Nybyggeri (kun på allerede bebyggede grunde, hvor et hus skal erstattes)

Nybyggeri er en helt fri opgave, hvor alle muligheder er åbne – derfor skal der bruges en del kræfter på at afklare, hvilken arkitektonisk stil og hvilken boligstørrelse der passer til dine behov. Der vil typisk være et stort arbejde forbundet med at finde det perfekte match mellem dine ønsker og den rigtige løsning på boligen. Derfor afsætter Idé Arkitekten 55 timer til et nybyggeri, svarende til 50.875 dkr. (inkl. moms).

Projektet er ikke en succes, før det er realiseret – dette gælder for både tilbygning, ombygning og nybyggeri.

Tegninger leveres med hovedmål, som den erfarne håndværker i de fleste tilfælde vil kunne tilrettelægge sit arbejde efter (ved ombygning og tilføjelser inde i huset som f.eks en uudnyttet førstesal). Alle forslag udføres i henhold til bygningsreglementet (BR18).

Det forudsættes, at der på ombygning- og tilbygningsprojekter foreligger en plantegning af boligen – dette tegningsmateriale kan ofte rekvireres på kommunens byggesagsarkiv.

Pakkerne omfatter:
  • Transport x 2 (første møde og præsentation)
  • Analyse af boligen
  • Afdækning af behov og ønsker for boligen
  • Checkmål ud fra eksisterende plantegninger
  • Udarbejdelse af projekt – herunder: Plantegning og facader med hovedmål, 3D visualisering samt estimeret budget.
  • Præsentation hos dig
  • Tilretning
  • Opfølgning
  • Rådgiverforsikring


Det færdige produkt leveres ved en præsentation i din bolig, hvor idéen vil blive fremlagt og beskrevet nøje med plantegninger, facader, snit og 3D tegninger. Er der nogle tilrettelser, vil de blive lavet umiddelbart efter præsentationen eller senest dagen efter. Herefter gives en uges betalingsfrist.

Indenfor de første 4 uger efter præsentationen tilbydes en tilretning af projektet ud fra en samlet tilbagemelding. Kan projektet efterfølgende ikke realiseres pga byggetekniske forhold, som viser sig urealistiske, tilbydes en yderligere tilretning. Forhold, som ikke kan eller bliver afdækkes før projektstart – beskadiget sokkel, råd i tagkonstruktion, skimmelsvamp el.lign ydes der ingen kompensation for.

Byggetekniske tegninger, rådgivning fra ingeniør, byggesagkyndig, energikonsulent og lignende er ikke en del af pakkerne. Hvis opgaven kræver det, kan dette leveres som en ekstra ydelse på timebasis – på denne måde kommer du ikke til at betale for noget, der ikke er behov for. Spørg mig om et tilbud i det konkrete tilfælde.